Man, pas goed op jezelf!

man-pas-goed-op-jezelf

Op 19 november, Internationale Dag van de Man, worden wereldwijd tal van evenementen georganiseerd, waarbij er aandacht gevraagd wordt voor de uitdagingen waar de huidige man mee te kampen heeft. Zo zijn er symposia, is er aandacht voor op scholen wereldwijd en zijn er fora die er aandacht aan besteden en willen uitdragen: Man, pas goed op jezelf! Dat was dan ook het onderwerp van mijn leefstijlpraatje voor de radio van afgelopen zaterdag.

Internationale Vrouwendag is bij iedereen wel bekend. Maar wist je dat er ook een Internationale Dag van de Man is? Die vindt sinds 1999 jaarlijks plaats op 19 november. Het is een serieuze dag, dus niet zomaar omdat de vrouwen ook een dag hadden.

Uitdagingen

  • Mannen hebben drie keer zoveel risico om te overlijden aan suïcide.

Dat zou zijn oorzaak kunnen vinden in het feit dat de man van oudsher wordt gezien als de kostwinner, en dus een hogere druk kan ondervinden om zijn gezin te onderhouden. Mannen hebben door een traditionele opvoeding en sociale druk nog steeds meer moeite om hun emoties te tonen. Ook al komt hier steeds meer verandering in (in de Westerse wereld).

  • 1 man op 3 heeft te lijden (gehad) onder huiselijk geweld.

Als we over huiselijk geweld horen, denken we haast automatisch dat de vrouw het slachtoffer is. Maar onderzoek wijst uit dat mannen ook vaak het slachtoffer zijn. Wellicht gebruikt de dader tegen hen niet hoofdzakelijk fysiek geweld. Verbaal geweld en psychische mishandeling komt daarentegen meer voor, en kan ook ernstige schade berokkenen.

  • Mannen sterven 4 tot 5 jaar eerder dan vrouwen

Wellicht heeft dat te maken met het feit dat zij vaker een gevaarlijker beroep uitoefenen. Ook in de ‘moderne’ maatschappij waarin mannen carrière maken, plegen ze daardoor meer (dan vrouwen) roofbouw op hun lichaam en geest.

  • Mannen hebben bijna 2 keer zoveel kans op longkanker

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat meer mannen dan vrouwen roken. Ook zijn er daardoor meer mannen die passief mee-roken doordat ze in een mannenomgeving vertoeven. Daarnaast zijn er meer mannen dan vrouwen die door hun beroep in contact komen met stoffen die de longen aantasten. Denk maar aan asbest of dieselmotoren.

  • 1 man op 10 krijgt ooit problemen met de prostaat

Vrouwen hebben geen prostaat, dus kunnen daar geen ontstekingen of kanker krijgen. Gelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor deze vorm van kanker, en is het geen taboe meer.

  • Onder de 65 jaar hebben mannen meer risico op een hartziekte

Tot de overgang beschermt oestrogeen de vrouw voor een groot deel tegen het ontwikkelen van een hartziekte. Maar na de overgang maakt de vrouw op dit gebied een inhaalslag en is ze haar voordeel kwijt. Het betekent dus dat mannen meer kans hebben om jonger te overlijden aan een hartziekte.

Tips:

Heb oog voor wat jij werkelijk wil

Wees je bewust van je omgeving, en vermijd vervuilende omgevingen

Als je slachtoffer bent van huiselijk geweld: ga gespecialiseerde hulp zoeken. Je bent echt niet alleen!

Let op je leefstijl: BRAVO (Beweging, Roken, Voeding, Alcohol, Ontspanning)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Made with love by I-Von. All rights Reserved.